وظایف و نقشهای جدید برای حسابرسان در هزاره سوم, نشریه شماره ۶۷

 ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
وظایف و نقشهای جدید برای حسابرسان در هزاره سوم, نشریه شماره ۶۷

در دو دهه اخیر پدیده فساد مالی دغدغه اصلی توسعه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار رفته و مسئله ای است که بخشهای مختلف اقتصاد هر کشور آن را تجربه می کنند. حادثه یازده سپتامبر، بحران انرون (Enron) و ورلدکام (World Com)  و سوءاستفاده مالی در شرکت بین المللی پارمالات (Parmalat) و ....  این دغدغه را دو صد چندان کرده است؛ در نتیجه مبارزه با فساد مالی و بی اخلاقی تجاری در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان مسئله ای اساسی مورد نظر است.
فساد مالی، نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است که گاه در قالب رشوه، اختلاس و گاه به شکل سوءاستفاده از موقعیت و ایجاد تبعیض بروز می کند؛ ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد، فساد است و باید با آن مقابله کرد. فساد مالی گستره فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق داده و موجب پیدایش سازمانهای مجرمانه ای مانند مافیا شده و با خرد کردن چرخ دنده های اقتصادی هر کشور، توطئه و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.