تجدیدنظر مدام در استانداردهای حسابرسی، گفتگو با دکتر مهدی ناظمی اردکانی، نشریه شماره 120

 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
  فایلهای مرتبط
تجدیدنظر مدام در استانداردهای حسابرسی، گفتگو با دکتر مهدی ناظمی اردکانی، نشریه شماره 120
میان آنچه که استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از حرفه حسابرسی انتظار دارند، با آنچه که حسابرسان به‌عنوان نقش خود در فرایند اطمینان‌بخشی تعریف کرده‌اند، فاصله وجود دارد. از این‌رو تفـاوت در برداشـت حسابرسـان و اسـتفاده‌کننـدگان از گـزارش حسابرسـی، در مـورد نقـش، وظایف و مسـئولیتهـای حسابرســان در جامعــه را می‌توان به فاصله انتظارها تعبیر نمود. به‌بیانی ساده‌تر، به‌شکاف میان ادراک جامعه از حرفه حسابرسی در واقعیت و آنچه که از حرفه حسابرسی انتظار دارد، فاصله انتظارهای جامعه از حرفه حسابرسی گفته می‌شود.
 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.