خدمات اطمینان بخشی حسابرسان و حسابرسی مالیاتی, نشریه شماره ۶۷

 ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
خدمات اطمینان بخشی حسابرسان و حسابرسی مالیاتی, نشریه شماره ۶۷

خدمات اطمینان بخشی حسابرسان به سه گروه زیر تقسیم می شود:
•    حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی،
•    خدمات اطمینان بخشی به غیر از حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی،
•    خدمات مرتبط.
خدمات اطمینان بخشی خدماتی است که براساس آن حسابرس نتیجه انطباق موضوع یا ادعایی را با معیارهای از پیش تعیین شده گزارش می کند. نتیجه گیری این انطباق به صورت اطمینان معقول و یا محدود (سلبی) بیان می شود.
بنابر همین تعریف، حسابرسی صورتهای مالی عبارتست از اظهارنظر در خصوص انطباق صورتهای مالی با استاندردهای حسابداری، استاندردهای حسابرسی ضوابطی است که به منظور کنترل کیفیت این فرایند وضع شده اند. در حسابرسی مالیاتی ظاهراً ادعا، اظهارنامه مالیاتی است و معیارهایی که باید با این ادعا مطابقت شود قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای مالیاتی است.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.