طراحی سیستم خزانه حسابداری: استفاده از رویکرد زنجیره ارزش (بخش اول), نشریه شماره ۶۶

 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
طراحی سیستم خزانه حسابداری: استفاده از رویکرد زنجیره ارزش (بخش اول), نشریه شماره ۶۶

حفاظت از منابع مالی عمومی و مصرف آنها به شکل کارا و اثربخش، از مهمترین وظایف دولتهاست. این وظیفه کلان به مجموعه ای از وظایف جزئی تر تقسیم می شود. تخصیص بودجه، کنترل تعهدهای دولت، مدیریت دارایی، بدهی و درامدهای دولت و نظارت بر آنها از جمله این وظایف است که در بستر قانونی یک کشور و با بهره گیری از سیستمهای ارتباطی موجود محقق می گردد. در نظام اداری کشورها، واحد خزانه داری عهده دار این وظایف بوده و یا دستکم در انجام آنها نقش کلیدی ایفا می کند. خزانه داری ممکن است در قالب یک وزارتخانه، سازمان و یا واحدی از وزارت امور مالی سازماندهی شود؛ اما صرفنظر از شکل سازمانی آن، بدون شک وظیفه خطیر مدیریت مالی دولت بر دوش آن است. در کشور ما هم اکنون خزانه داری به عنوان یکی از معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور» فعالیت می کند. تقویت این پیشنهاد با اهمیت، تغییر ساختار و یا هرگونه برنامه ریزی برای آن، در گام نخست مستلزم پژوهشهای گسترده ای است که بخش اساس آن آگاهی از دستاوردهای علمی و آگاهی از تجربه های دیگر کشورها در قالب پژوهشهای تطبیقی است. در این راستاست که ترجمه مقاله ای با عنوان «طراحی سیستم خزانه حسابداری؛ استفاده از رویکرد زنجیره ارزش» برگرفته از سایت صندوق بین المللی پول، در سه شماره ارائه می شود.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.