نشریه 117، بهمن و اسفند 1400، آقای دکتر رضا نظری

 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نشریه 117، بهمن و اسفند 1400، آقای دکتر رضا نظری
معنی حسابداری دادگاهی بسیار گسترده است و شامل به‌کارگیری دانش و مهارتهای حسابداری در وضعیتهایی است که پیامد حقوقی دارند. حسابداری دادگاهی اصطلاحی است برای توصیف فرایند انجام تحقیق و بررسی دادگاهی شامل تهیه گزارش متخصص یا اظهارات شهود یا اقدام به‌عنوان شاهد متخصص در دعاوی حقوقی.
تحقیق و بررسی دادگاهی بخشی از وظیفه حسابداری دادگاهی است. تحقیق و بررسی دادگاهی فرایند گرداوری شواهد است به‌طوری‌ که بتوان گزارش تخصصی یا بیانیه شهود را تهیه کرد. حسابداری دادگاهی شامل به‌کارگیری تکنیکهای تحقیق و بررسی از قبیل مصاحبه با شهود و افراد مظنون، بازیابی پرونده‌ها و اطلاعات کامپیوتری می‌باشد.
کاربرد عمده حسابداری دادگاهی شامل تحقیق و بررسی مرتبط با تقلب، موارد سهل‌انگاری، و ادعا نسبت به شرکتهای بیمه است. حسابداری دادگاهی اغلب ایجاب می‌کند که حسابدار دادگاهی میزان زیان یا خسارتی را تعیین کند. 
اکثر شاهدان در فرایند دادگاهی تنها شواهدی را ارائه می‌دهند و آن‌ها نمی‌توانند نظر خود را در خصوص مواردی که شواهد ارائه کرده‌اند، بیان کنند اما حسابداران دادگاهی به‌عنوان شاهد متخصص و به‌طور مشخص برای دریافت نظرات آنان دعوت می‌شوند. بنابراین حسابداران دادگاهی باید بتوانند دانش و تخصص خود را، نه‌تنها در زمینه حسابداری بلکه در زمینه شواهدی که ارائه می‌شود، به‌گونه‌ای به دادگاه ارائه کنند که نشان دهند نظرات آنان برای دادگاه مهم است. 
مهارت اصلی موردنیاز برای موفق‌بودن به‌عنوان حسابدار دادگاهی، توانایی بیان مفاهیم پیچیده حسابداری به‌شکل ساده برای کسانی است که حسابدار نیستند و قضاوت خواهند کرد و تصمیم می‌گیرند.
حسابدار دادگاهی آن‌گونه که حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر می‌کند، اظهارنظر اطمینان‌بخشی ارائه نمی‌کند. اظهارنظر باید مستدل و با ارائه شواهد و مستند باشد. حسابداران دادگاهی باید در زمینه‌های زیر از دانش، مهارت و توانایی برخوردار باشند:
                                                         

                                                                                                                                                                                                    

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.