فرایندکاوی در حسابرسی, نشریه شماره ۶۶

 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
فرایندکاوی در حسابرسی, نشریه شماره ۶۶

فرایندکاوی ابزاری جدید و نویدبخش برای تحلیل منظم داده های ثبت شده به وسیله سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه است. با توجه به فراگیر شدن سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه در شرکتهای بزرگ و متوسط، فرایندکاوی روشی را به منظور بهره گیری از حجم انبوه داده های جمع آوری و ذخیره شده ارائه می کند که منجر به شناسایی چگونگی اجرای فرایندها در این شرکت ها می شود.
تمرکز اصلی فرایندکاوی بر فرایند تجاری است که عبارت از «مجموعه ای مشخص از فعالیت های تجاری که نشان دهنده مراحل مورد نیاز برای دستیابی به هدف تجاری است»، می باشد.
تشخیص و تحلیل فرایندها برای روشهای تجاری نوین از قبیل مدیریت بر مبنای فعالیت، مهندسی مجدد فرایند تجاری و هوش تجاری، حیاتی است. از آنجایی که فرایندهای تجاری واقعی بسیار پیچیده هستند و فعل و انفعال های زیاد میان فرایندهای مختلف به طور همزمان یا با تأخیر روی می دهد، آنها در بیشتر اوقات با ایده آلی که مورد نظر طراح فرایند بوده، تفاوت دارند. فرایندکاوی انجام مقایسه بین چگونگی اجرای فرایندها در عمل و عملکرد مورد نظر طراحان را امکان پذیر ساخته و حسابرسی را ارزشمند می سازد. همچنین، فرایندکاوی نسبت به رویه هایی که در حال حاضر حسابرسان استفاده می کنند، روش جدید و جامع تری را برای اجرای آزمون جزئیات و شناخت وضعیت محیط کنترلی در اختیار آنها قرار می دهد.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.