ارتقای گزارشگری بنگاه، نشریه شماره 116

 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
ارتقای گزارشگری بنگاه، نشریه شماره 116

هم‌کنش‌پذیری بین گزارشگری پایداری متمرکز بر چندذینفع و اطلاعات پایداری بااهمیت برای ارزش بنگاه و متمرکز بر سرمایه‌گذار، به شرکتها اجازه می‌دهد که یک‌بار اطلاعات خاصی را درباره یک موضوع مشخص پایداری جمع‌اوری کنند و از همان اطلاعات برای پاسخ به الزامهای گزارشگری زیر هرکدام از قطعات 1 یا 2 استفاده کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.