حسابرسی و کنترل فناوری اطلاعات: مقایسه اجمالی بین چارچوب کوبیت4/1 و کوبیت 5, نشریه شماره ۶۶

 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
حسابرسی و کنترل فناوری اطلاعات: مقایسه اجمالی بین چارچوب کوبیت4/1 و کوبیت 5, نشریه شماره ۶۶

انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی (ISACA) در کار نظارت، کنترل و اطمینان بخشی فناوری اطلاعات (IT) پیشتازی جهانی است که همایشهای بین المللی، دوره های آموزشی و یک شبکه دانش جهانی را پشتیبانی مالی و پرورش و معرفی حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی(CISA)، مدیر رسمی امنیت اطلاعات (CISM)، متخصص نظام راهبری فناوری اطلاعات سازمان (CGEIT) و متخصص کنترل سیستمهای اطلاعاتی و ریسک (CRISC) را در سطح جهان رهبری می کند و حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی کاربردی و استانداردهای کنترل را در سطح جهانی توسعه می دهد. کوبیت (COBIT)، چارچوبی ارائه شده توسط مؤسسه نظام راهبری فناوری اطلاعات (TTGI) و راه اندازی شده توسط انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی برای حسابرسی، کنترل و راهبری فناوری اطلاعات است. کوبیت چارچوب جامعی از هدفهای کنترلی است که به حسابرسان فناوری اطلاعات، مدیران عامل و مدیران فناوری اطلاعات کمک می کند که سیستمها فناوری اطلاعات خود را درک کرده و تصمیم بگیرند چه سطح امنیت و کنترلی کافی است. کوبیت، شامل رهنمودهای مدیریتی برای پر کردن شکافهای میان ریسکهای کسب و کار، نیازهای کنترلی و موضوعهای فنی است. یک مجموعه ابزار پشتیبانی است که این امکان را به مدیران می دهد که شکاف بین نیازهای کنترلی، موضوعهای فنی و ریسکهای کسب و کار را پر کنند. این ابزار جدید به تعیین فرایندهای نظارتی کسب و کارها با استفاده از عوامل حیاتی موفقیت (CFSs)، شاخصهای کلیدی هدف کلان (KGIs) و شاخصهای کلیدی عملکرد(KPIs)  کمک می کنند. ماموریت آن تحقیق، توسعه، انتشار و ترویج یک مجموعه بین المللی، معتبر و به روز از هدفهای کلی کنترل فناوری اطلاعات پذیرفته شده برای استفاده روزمره به وسیله مدیران کسب و کار، مشاغل فناوری اطلاعات و مشاغل اطمینان بخشی است.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

علیرضا سروش
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ Germany
5
0
0

این مقاله به خواننده کمک می کند تا با مفاهیم حسابرسی یا ممیزی فناوری اطلاعات در قالب چارچوب COBIT آشنا شود.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.