نگاهی گذرا به مبانی اخلاق، و آیین رفتار حرفه‌ای، نشریه شماره 115

 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
نگاهی گذرا به مبانی اخلاق، و  آیین رفتار حرفه‌ای، نشریه شماره 115
اخلاق، جمع خُلق و خُلُق به‌معنی صفات درونی است که با چشم دل دیده می‌شود. اخلاق به انسان اختصاص دارد و علم معاشرت با خَلق است. بزرگان موضوع اخلاق را نفس انسانی قرار داده‌اند زیرا اخلاق بستگی شدیدی با نفس دارد. هر حسابدار حرفه‌ای مکلف است که در انجام وظایف حرفه‌ای خود، آیین رفتار حسابداران حرفه‌ای را که توسط تشکّل حرفه‌ای مربوط مقرر شده است، رعایت کند. 
اصول بنیادی که حسابدار رسمی باید از آن پیروی کند، ازجمله فضایل اخلاقی پذیرفته‌شده در اخلاق عمومی است و رعایت آن مبتنی بر استقلال باطنی حسابداران رسمی استوار است. استقلال باطنی: وضعیت ذِهنی است که در آن، رای شخص درباره یک موضوع، منحصراً بر مبنای قضاوت حرفه‌ای اظهار شود به‌نحوی که شخص بتواند با درستکاری عمل کند و واقع‌بینی و تردید حرفه‌ای را به‌کار گیرد و استقلال از منظر دیگران، پرهیز از هرگونه شرایط یا روابط بااهمیتی است که ممکن است بر درستکاری، واقع‌بینی یا تردید حرفه‌ای خدشه وارد کند. 
 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.