نشریه 113، خرداد و تیر 1400، دکتر یدالله مکرمی

 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نشریه 113، خرداد و تیر 1400، دکتر یدالله مکرمی
برای اخلاقی رفتار کردن و القای اعتماد در عصر دیجیتال، حسابداران حرفه‌ای ناگزیرند، در موقعیتهایی که ممکن است هرگز نظیر آن را پیش از آن ندیده باشند، باسرعت اطلاعات جدید را یاد بگیرند، و قضاوت خود را درباره اطلاعات به‌کار برند.
پنج اصل بنیادی هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق برای حسابداران (IESBS)، اصولی فراهم می‌کنند که بر پایه آنها حسابداران می‌توانند ارزیابی کنند که آیا پاسخگوی استانداردهای رفتار اخلاقی که از آنها انتظار می‌رود هستند یا خیر؛ درستکاری، واقع‌بینی، صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای، رازداری، و رفتار و آداب حرفه‌ای.
عصر دیجیتال چه پیامدی برای اصول بنیادی یادشده دارند؟ تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که در فضای موضوعهای دیجیتال، اصلی که بیش از بقیه در خطر سازش قرار می‌گیرد اصل بنیادی صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای است. این موضوع ممکن است ناشی از فضایی باشد که در آن موقعیتهای چالش‌برانگیز در عصر دیجیتال می‌تواند مسایلی را مطرح سازد که پیش از آن دیده نمی‌شده است. 
واکنش مناسب مستلزم به‌وجودآوردن دانش و درکی است با استاندارد سطح بالا از موقعیتها و فضای آن، پیش از آن که به‌صورتی اخلاقی بتوان کنش نشان داد. نبود دانش و تخصص موجب ایجاد ریسک به‌سازش کشیده‌شدن تعهد صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای می‌شود. به‌عنوان مثال، به‌کارگیری قضاوت اخلاقی درباره استفاده از دفاترکل مشترک یا توزیع‌شده (Distributed Ledgers)، که اکنون برای ثبت تراکنشهای رمزارزها به‌کار می‌رود، بدون درک ماهیت آن، و فرصتها و چالشهای همراه با آن، دشوار است. 
با نگاهی به آینده، داشتن ذهن باز مهم خواهد بود که ارزش آن چه را که تا آخرین لحظه فرا گرفته شده قدر بشناسد، اما با درک این که یادگیری باید پیوسته در فضای شرایط درحال تحول واقع شود، و از این رو نقطه پایان ندارد. هرچه بدانیم، باز هم چیز تازه‌ای هست که باید بدانیم!
به‌نفع حسابداران حرفه‌ای است که در زمان هدایت موقعیتهای اخلاقی در عصر دیجیتال دست‌کم مطالب زیر را در ذهن داشته باشند:
دانش فناوریهای نوپدیدو موضوعهای دیجیتال را در خود بالا ببرید تا ریسک به‌سازش کشاندن صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای کاهش یابد،
فرایندهای کنترلی را با دیدگاه راهبردی ترکیب کنید تا ریسک پیامدهای نامنتظر کاهش یابد، و
سازوکارهای گزارشگری رفتار غیراخلاقی را ارزیابی کنید تا ریسک نقض ضوابط کاهش یابد.

 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.