راهکارهایی برای اداره موفق مؤسسه های حسابرسی, نشریه شماره ۶۶

 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
راهکارهایی برای اداره موفق مؤسسه های حسابرسی, نشریه شماره ۶۶

مؤسسه های حسابرسی، به عنوان مجریان اصلی حرفه حسابرسی در کشور، نقش با اهمیتی در زمینه دستیابی به هدفهای متصور برای حرفه، از جمله اطمینان افزایی به اطلاعات مالی را دارند. حفظ و ارتقای صلاحیت حرفه ای مؤسسه های حسابرسی، یکی از عوامل اصلی حفظ و اعتلای حرفه و افزایش اعتماد عمومی جامعه اقتصادی کشور است. از این رو، مؤسسه های حسابرسی باید به گونه ای اداره شوند که از دستیابی به هدفهای متصور برای آنها که در بالاترین آنها جلب عمومی است، اطمینان دهند.
مؤسسه های حسابرسی در ایران مطابق با آیین نامه اجرایی مؤسسه های حسابرسی موضوع ماده 28 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، حداقل به وسیله سه نفر حسابدار رسمی شاغل به عنوان  "شریک" تشکیل می شوند. هر یک از شرکای مؤسسه های باید با احراز شرایط مدیر حسابرسی، دارای سه سال سابقه کار حسابرسی تمام وقت در سطح مدیر حسابرسی در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه و یا سازمان حسابرسی بوده و در این مدت، مسئولیت مدیر مسئول کار یا سرپرست ارشد حداقل تعداد 20 فقره حسابرسی صورتهای مالی و یا شرکتهایی با اندازه متوسط (حداقل 2000 ساعت) و یا معادل آن را بر عهده داشته باشد.

  

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.