مدیریت سرمایه انسانی در مؤسسه های حسابرسی, نشریه شماره ۶۶

 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
مدیریت سرمایه انسانی در مؤسسه های حسابرسی, نشریه شماره ۶۶

امروزه در متنها و مباحث جدید مدیریت، صحبت از سرمایه انسانی است. عبارتی که پیش از این شاید کمتر بدان پرداخته شده است. امروزه کارکنان هر سازمان، هسته اساسی بنگاههای اقتصادی به حساب می آیند و ما شاهد تغییرات سریع و تحولات پیاپی در ماهیت روابط بین افراد و سازمانها هستیم. شاید باید مبنای این دگرگونیها را در تغییرات بنیادی جامعه، ماهیت بازار کار، استعدادها و آمال افراد جستجو کرد.
در تمام دنیا نسل جدید نیروی کار تفاوت چشمگیری با صاحبان کسب و کار دارند. ورودیهای جدید کار تیمی را ترجیح می دهند و به محیط کار مهیج و محرکی نیاز دارند. از سویی رفتارهای مردسالانه را تجربه کرده و والدین خود را نیز دیده اند که زندگی شخصی خویش را فدای نیازهای سازمان خود کرده اند. بدینگونه نسل حاضر تصمیم گرفته که قربانی نیروهای شخصیت زدایی در مدل سنتی روابط افراد در سازمانها نشود و بر استقلال شغلی خویش اصرار می ورزد.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.