عوامل بیرونی و درونی موثر بر کیفیت حسابرسی، گفتگو با محمدسعید اصغریان، نشریه شماره111

 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  فایلهای مرتبط
عوامل بیرونی و درونی موثر بر کیفیت حسابرسی، گفتگو با محمدسعید اصغریان، نشریه شماره111
کیفیت حسابرسی زیرتاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که به‌طور کلی می‌توان آن را از دو بعد خارج از حرفه و درون حرفه بررسی و ارزیابی کرد. 
شرایط اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی فعلی کشورمان از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی هستند که بدون درنظر گرفتن آنها نمی‌توان انتظار کیفیت مطلوب حسابرسی را داشت. نبود قانون و مقررات جامع در حوزه حسابرسی‌، نبود شناخت لازم از حرفه حسابرسی به‌طوری که حسابرسی در حال حاضر فقط براساس الزام قانونی انجام می‌شود و هنوز پذیرش عمومی نیافته‌، حق‌الزحمه پایین حسابرسی در مقایسه با حق‌الزحمه سایر خدمات حرفه‌ای و همچنین نسبت به هزینه‌های صاحبکاران حسابرسی‌، مشکلات تربیت نیروی انسانی کارامد در حوزه‌های دانشگاهی و به‌همین ترتیب می‌توان فهرست بلند بالایی از عوامل متعدد برون‌حرفه‌ای موثر بر کیفیت حسابرسی را نام برد. بنابراین، مراجع تدوین قوانین و مقررات بیشترین نقش را در کیفیت حسابرسی به‌عهده دارند. قوانین و مقررات مزبور طیف وسیعی از آنها را در بر می‌گیرد که به‌طور نمونه می‌توان از الزام تمام واحدهای اقتصادی به انجام حسابرسی‌، چگونگی اعطای صلاحیت به حسابداران رسمی‌، ضوابط تشکیل موسسه‌های حسابرسی و ادامه فعالیت آنها و نحوه نظارت بر کار حسابرسان نام برد. 
 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.