بازبینی کیفیت حسابرسی؛ نیازمند رهنمود، گفتگو با فرشاد اسکندربیاتی، نشریه شماره 111

 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  فایلهای مرتبط
بازبینی کیفیت حسابرسی؛ نیازمند رهنمود، گفتگو با فرشاد اسکندربیاتی، نشریه شماره 111
کیفیت عامل مهمی برای رشد، موفقیت و ماندگاری است و همیشه به‌عنوان موضوعی راهبردی، موثر و فراگیر، مورد توجه بوده و هست. کیفیت خدمات حسابرسی دو جزو اصلی دارد:
الف- خدمات تاچه اندازه به نیازهای کاربران پاسخ می‌دهد، و
ب- خدمات تا چه اندازه بدون عیب است.
با فرض این‌که کاربران توانایی ارزیابی صحیح خدمت حسابرسی را داشته باشند و نتیجه این ارزیابی با انتظارهای آنان مقایسه شود، هر نوع عدم‌تطبیق، یعنی ارزیابی و انتظارها به عدم‌تایید توسط کاربر منجر می‌شود. به بیان دیگر تمام ابعاد کیفیت بر «چگونه است» و «چگونه باید باشد» متمرکز می‌شود. استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی ممکن است به‌این نتیجه برسند که کیفیت خدماتی که دریافت کرده‌اند از انتظارهای آنان بهتر است که در این صورت، کیفیت عالی است؛ یا ممکن است به‌این نتیجه برسند که کیفیت در حد انتظارهای آنان است که در این صورت، کیفیت خوب است؛ یا این‌که از انتظارهای آنان پایین‌تر است که در این حالت انتظارهای کاربران براورده نشده و کیفیت ضعیف است.
 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.