استانداردهای جدید مدیریت کیفیت؛ تاکیدی بر شاخصهای کیفیت، گفتگو با محمدعلی عضدی، نشریه شماره 111

 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  فایلهای مرتبط
استانداردهای جدید مدیریت کیفیت؛ تاکیدی بر شاخصهای کیفیت، گفتگو با محمدعلی عضدی، نشریه شماره 111
استاندارد کنترل کیفیت 1 و استاندارد حسابرسی220 هر دو جنبه‌هایی را در خصوص ارتقای سطح کیفیت حسابرسی مدنظر قرار داده‌اند. در این استانداردها، موضوعهایی چون الزامهای حرفه‌ای که باید از سوی کارکنان موسسه رعایت شود، سیاستها و روشهای پذیرش و ادامه کار با صاحبکار، منابع انسانی و تعیین کارگروه، انجام کار، مشاوره و بازبینی کنترل کیفیت کار مورد توجه است. 
 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.