گزارش تفسیری مدیریت ریسکهای اصلی، نشریه شماره 108

 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
گزارش تفسیری مدیریت ریسکهای اصلی، نشریه شماره 108

شناسایی ریسکهای اصلی
در ژوئیه 2019 هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به‌طور آزمایشی رهنمودی را درباره انجام قضاوت بااهمیت در تهیه گزارش تفسیری مدیریت1 تصویب کرد. به‌طورکلی، اطلاعات زمانی بااهمیت قلمداد می‌شود که به‌طور معقول بتوان از آن انتظار داشت که بر ارزیابی سرمایه‌گذاران و بستانکاران از چشم‌انداز آینده جریانهای نقد و مباشرت مدیریت از منابع اقتصادی واحد تجاری تاثیر بگذارد.
رهنمود یادشده برای تمام اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به‌کار می‌رود. برای کمک به تهیه‌کنندگان گزارش تفسیری مدیریت در به‌کارگیری رهنمود هیئت در شناسایی اطلاعات بااهمیت درباره ریسکها، بیانیه حرفه‌ای بازنگری‌شده2 باید برای شناسایی ریسکهای «اصلی»، که اطلاعات درباره آنها به‌احتمال زیاد برای ارزیابی سرمایه‌گذاران و بستانکاران بااهمیت است، رهنمود ارائه کند.
هیئت، در بحث درباره خصوصیتهای مدل کسب‌وکار واحد تجاری، جنبه‌های اصلی راهبرد مدیریت برای پایداری و توسعه مدل، و منابع و روابط اصلی واحد تجاری، نتیجه گرفت که اقلام اصلی آنهایی است که به توانایی واحد تجاری برای خلق ارزش و ایجاد جریانهای نقد مربوط است. این تعریف، با نگاه سرمایه‌گذاران و بستانکاران در مورد چشم‌انداز جریانهای نقد آینده، ازجمله در درازمدت، سازگاری دارد. به‌نظر می‌رسد اصول مشابهی در مورد ریسک کاربرد دارد و بیانیه حرفه‌ای بازنگری‌شده باید ریسکهای اصلی را آنهایی شناسایی کند که ممکن است موجب درهم‌ریختگی3 توانایی واحد تجاری برای خلق ارزش و ایجاد جریانهای نقد شوند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.