بحران کرونا: 15 اقدام برای محافظت از بنگاه های کوچک ومتوسط، نشریه شماره 107

 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
بحران کرونا: 15 اقدام برای محافظت از بنگاه های کوچک ومتوسط، نشریه شماره 107

همه گیری ویروس کرونا در حال افزایش بهای الگوی فوریتهای بهداشتی و سلامت جهانی است. بحران و اقدامی که دولتهای سراسر جهان برای مهار آن انجام می دهند، همچنان هزینه های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می کند. متاسفانه، پیامدهای منفی به طور عمقی بر بنگاه های کوچکومتوسط اثر می گذارد. سازمان حسابداری اروپا (AE) شامل 1 میلیون حسابدار اروپایی است، و 51 نهاد حســابداری حرفه ای در 35 کشور را دربــر می گیرد. این ســازمان دولتهای ملــی و نهادهای عضو اتحادیه اروپا (EU) را فراخوانده است تا به مبارزه بنگاه های کوچک ومتوسط در این زمان دشوار کمک کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.