استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه، نشریه شماره 106

 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه، نشریه شماره 106

رئیس محترم،
به دلیل فرصتی که برای پاسخگویی به مشورتخواهی خود با عنوان «استانداردگذاری به هم پیوسته برای گزارشگری بنگاه» فراهم کردید، سپاسگزارم. همانطور که در سند مشورتخواهی اشاره شده است، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در سال 2019 در پاسخ به این دیدگاه رایج، موضع خود نسبت به ارتقای گزارشگری بنگاه را مشخص کرد، که وقتی پای گزارشگری بنگاه در میان باشد، کسب و کار به شیوه همیشگی، گزینه به حساب نمی آید.  فدراسیون باور دارد که زیست بوم گزارشگری که از جریانهای کاری چندگانه و رقابتی گزارشگری تشکیل شده، به بهترین نحو به منافع بازارهای سرمایه، شرکتها یا ذینفعان آنها خدمت نمی کند. گزینه های مطرح شده در مشورتخواهی انجمن حسابداری اروپا برای تغییر سامانه گزارشگری بنگاه، برای پیشبرد گفتگو و کار میان ذینفعان مربوط در مسیر دستیابی به یک راه حل جهانی و منسجم، سودمند است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.