اطلاعات آینده نگر، گفتگو با آقای هوشنگ مهدوی، نشریه شماره 106

 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
اطلاعات آینده نگر، گفتگو با آقای هوشنگ مهدوی، نشریه شماره 106

صورتهای مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان داخل کشور را تا حد بسیار زیادی تامین می کند. با توجه به رشد بازار سرمایه و پذیرش شرکتهای بیشتر در بازار بورس، به قاعده، اطلاعات آینده نگر بیش از اطلاعات مالی تاریخی، که صورتهای مالی به طور عمده بیانگر رویدادهای گذشته می باشند، مورد نیاز استفاده کنندگان خواهد بود. اما درخصوص نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان خارج از کشور، داشتن استاندارد گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) پذیرفته و موثرتر خواهد بود.

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.