حسابرسی مبتنی بر خطر در واحدهای تجاری کوچک و متوسط, نشریه شماره ۶۵

 ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
حسابرسی مبتنی بر خطر در واحدهای تجاری کوچک و متوسط, نشریه شماره ۶۵

در سالهای اخیر، در واحدهای اقتصادی کشورمان تلاش هایی صورت گرفته تا  حسابرسی مبتنی بر خطر انجام شود. به دلیل اهمیت موضوع، این مقاله به حسابرسی مبتنی بر خطر می پردازد. ابتدا، چکیده ای از استانداردهای بین المللی حسابرسی در این مورد ارائه می شود، سپس هدفهای کلی حسابرسی در حسابرسی مبتنی بر خطر، خطر حسابرسی و اجزای آن، نحوه اجرای حسابرسی مبتنی بر خطر شامل ارزیابی خطر، واکنش به خطر و گزارشگری و مزایای حسابرسی مبتنی بر خطر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. بخش پایانی مقاله شامل پیشنهادهایی برای اجرای موفقیت آمیز حسابرسی مبنی بر خطر در واحدهای تجاری کوچک و متوسط است. 

  

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.