اخلاق حرفه ای حسابرسان در آیینه نظریه عمومی اخلاق، نشریه شماره 105

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
اخلاق حرفه ای حسابرسان در آیینه نظریه عمومی اخلاق، نشریه شماره 105

از آغاز تفکر مدون بشر،  نظریه اخلاق موضوع مورد علاقه فیلسوفان بوده است. از آنجا که فیلسوفان به خیر نوع بشر علاقه دارند، بحثهای آنها را می توان اخلاق عمومی نامید که با بحث اخلاق در گروه های کوچک مانند اعضای حرفه خاص، فرق دارد. بنابراین راه حل مستقیم مسایل خاص خود را نمی توانیم در نظریه های فلسفی آنها جستجو کنیم. اما، کار آنها در زمینه  اخلاق عمومی منبع مهمی برای طرح و بسط مفهوم مناسبی از اخلاق در رشته های خاص است. رفتار اخلاقی در حسابرسی یا هر فعالیت دیگر، چیزی بیش از کاربرد مفهوم عمومی رفتار اخلاقی  وصیه شده توسط فیلسوفان برای کل بشریت نیست. رفتار اخلاقی در حسابرسی هم معنا و ماهیت اصلی خود را از نظریه عمومی اخلاق اخذ می کند. بنابراین جا دارد در این زمینه به اندیشه ها و  استدلالهای بعضی از فیلسوفان بزرگ توجه کنیم.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.