حسابداری به عنوان یک حرفه اجتماعی و اخلاقی، نشریه شماره 105

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
حسابداری  به عنوان یک حرفه اجتماعی و اخلاقی، نشریه شماره 105

بسیاری از افراد، حسابداری را کمی بیشتر از فنون، مفاهیم و رویه ها و به عنوان یک حرفه فنی می دانند. نه تنها عموم مردم، بلکه بسیاری از حسابداران نیز این عوامل را به عنوان فوت وفن حسابداری میشناسند.
حسابداری به طورجدی به غلط معرفی شده است؛ البته اگر تنها به عنوان یک حرفه فنی درنظر گرفته شود. حسابداری حرفه ای است که زیربنا و توانمندی انجام اقدام سازمانی و بسیاری از فعالیتهای انسانی را فراهم می کند. در این مسیر، حسابداری به طور بنیادین یک حرفه اجتماعی است، که رفتار مردم در سازمانها و اجتماع را هدایت کرده و بر آنها اثر می گذارد؛ بنابراین بر زندگی ما و همچنین بر اداره و توسعه سازمانی و اجتماعی اثر می گذارد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.