حق رأی سهامداران در انتخاب حسابرسان و تأثیر آن بر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی, نشریه شماره ۶۴

 ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
حق رأی سهامداران در انتخاب حسابرسان و تأثیر آن بر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی, نشریه شماره ۶۴

هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان مشارکت سهامداران در انتخاب حسابرس و حق الزحمه های حسابرسی و کیفیت آن است. وزارت خزانه داری امریکا و کمیته مشورتی حرفه حسابرسی به تازگی توصیه کرده اند که حسابرسان مستقل تمام شرکتهای دولتی باید به تصویب سهامداران برسند و به صورت سالانه انتخاب شوند. هدف از انتخاب سالانه حسابرس و رأی گیری سهامداران در انتخاب حسابرسان، افزایش رقابت در بخش حسابرسی است.
منافع حاصل از افزایش رقابت در میان حسابرسان، با توجه به تصویب این بیانیه به طور کامل مشخص نیست. با این حال، دیدگاه سنتی مراجع قانونگذار، سرمایه گذاران و اعتباردهنگان بر این است که رقابت در هر بخش منجر به کیفیت بالاتر و حق الزحمه پایین تر می شود. (U.S.Supreme Court, 1978; Federal Trade .Commissions, 2003) در مقابل، نظریه های اقتصادی نشان می دهد که اثر مشترک رقابت، بر قیمت و کیفیت یکسان نیست؛ اثر افزایش رقابت در قیمت و کیفیت بستگی به کشش نسبی قیمت و کیفیت دارد  (Kranton, 2003; Dranove & Satterthwaite, 1992). حتی در زمینه خدمات حرفه ای، مطالعات نشان داده اند که نتایج متفاوتی در مورد اثر مشترک افزایش رقابت بر قیمت و کیفیت وجود دارد  (Kwoka, 1984) .

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.