استاندارد حسابداری پایداری، نشریه شماره 104

 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
استاندارد حسابداری پایداری، نشریه شماره 104

درباره هیئت استانداردهای حسابداری پایداری
بنیاد هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB) در سال 2011 به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و مستقل استانداردگذار تاسیس شد. ماموریت این بنیاد، تهیه و نگهداری استانداردهای خاص صنعت است که به شرکتها در افشای اطلاعات مالی بااهمیتِ پایداری و سودمند برای تصمیمگیری برای سرمایه گذاران، کمک می کند.
بنیاد هیئت استانداردهای حسابداری پایداری در یک ساختار راهبری مشابه با ساختار پذیرفته شده به وسیله دیگر نهادهای شناخته شده بین المللی اداره می شود، شامل هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، که استانداردهایی را در زمینه افشا برای سرمایه گذاران تهیه می کند. این ساختار شامل یک هیئت مدیره («هیئت مدیره بنیاد») و یک هیئت استانداردگذار («هیئت استانداردها»یا «هیئت استانداردهای حسابداری پایداری») است. هیئت استانداردها، استانداردهای حسابداری پایداری را توسعه می دهد، منتشر و نگهداری می کند. بنیاد هیئت، بر راهبرد، امور مالی و عملیات کل سازمان نظارت دارد و اعضای هیئت استانداردها را منصوب می کند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.