کیفیت حسابرسی در موسسه های چندرشته ای، نشریه شماره 104

 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
کیفیت  حسابرسی در موسسه های  چندرشته ای، نشریه شماره 104

مدل  چندرشته ای
موسسه چندرشته ای موسسه ای است که هم خدمات حسابرسی و هم سایر خدمات را زیر یک نام تجاری ارائه می کند. در بیشتر مواقع، از سایر خدمات با عنوان خدمات غیرحسابرسی یاد می شود و شامل خدمات مشورتی غیرمرتبط با حسابرسی و خدماتی است که اهمیت زیادی برای حسابرسی دارند؛ برای نمونه، خدماتی که در آنها بر رسیدگی به خطرهای خاصی تمرکز  می شود که کمیته های حسابرسی شناسایی کرده اند، ولی خارج از حیطه حسابرسی  صورتهای مالی هستند. رشد موسسه های چندرشته ای همگام با شتاب سریع تغییرها و ماهیت تخصصی کسب وکارهاست.هدف این موسسه ها این است که به استفاده کنندگان صورتهای مالی و سرمایه گذاران اطمینان داده شود که اطلاعات مالی مطابق با مقررات تهیه شده اند که این کار اغلب نیازمند تخصص متخصصانی است که در صنایع گوناگونی کار می کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.