ناهمگونی در عرضه خدمات تخصصی، نشریه شماره 104

 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
ناهمگونی در عرضه خدمات تخصصی، نشریه شماره 104

پژوهش موضوع این مقاله، مدل ناهمگونی انواع خدمات سنجش ناپذیر را بررسی کرده و با استفاده از داده های یگانه هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB)، به آزمون این مسئله پرداخته است که تخصص شریک مسئول کار در صنعت صاحبکار چه پیامدهای تجربی برای چهار موسسه حسابرسی بزرگ ایالات متحد دارد. مقوله خدمات سنجش ناپذیر به طور معمول هنگامی مطرح میشود که فروشنده خدمات تخصصی، با فرض ناآشنایی مشتریان با این خدمات، نوع خدمات لازم را تعیین و سپس ارائه می کند (Emons 1997, Causholli and Knechel 2012, Causholli et al. 2013) در زمینه خدمات سنجش ناپذیر، افزون بر تامین مناسب خدمات، سه حالت دیگر نیز ممکن است پیش آید. ارائه خدمات بیش از حد لازم، یعنی ارائه دهنده خدمات خدماتی بیش از حد لازم ارائه کند؛ دریافت حق الزحمه بیش از حد، یعنی دریافت حق الزحمه برای خدماتی که ارائه دهنده خدمات نداده است؛ و ارائه ناکافی خدمات، ارائه خدمات کمتر از حد لازم خدمات.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.