خلق محیط بهینه برای کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 104

 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
خلق محیط بهینه برای کیفیت حسابرسی، نشریه شماره 104

محیط کسبوکار در سراسر جهان به طور دائم در حال تغییر است و هر روز پیچیدهتر می شود. حسابرسان توسط مراجع انتظام بخشی و سایر سودبران به چالش کشیده شده اند تا نشان دهند که می توانند با چنین تغییراتی همگام مانده و سطح بالایی از کیفیت را در کار خود پیاده کنند. در حالیکه در مسیر ارتقای کیفیت حسابرسی، ابتکارهای انجام شده توسط حسابرسان ضروریست، عوامل خارجی نیز نقش مهمی ایفا می کنند. تحلیل چگونگی ارتقای کیفیت حسابرسی، باید دیدگاهی همه جانبه را در نظر بگیرد که حسابرسان، تهیه کنندگان، سایر شرکت کنندگان در بازار و مراجع انتظام بخشی را شامل شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.