آثار تخصص در موسسه حسابرسی بر مدیریت سود و کیفیت کار حسابرسی، نشریه شماره 104

 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
آثار تخصص در موسسه حسابرسی بر مدیریت سود و کیفیت کار حسابرسی، نشریه شماره 104

تخصص نقش مهمی در بهبود کارایی و اثربخشی در بسیاری از حوزه ها همچون حوزه حسابرسی دارد. عوامل بسیاری بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار هستند که یکی از آنها تخصص در صنعت است. تخصص در صنعت، به دانش یک صنعت خاص اشاره دارد که از خدمات‌دهی در همان صنعت انباشته شده است (Gul et al., 2009) تخصص به موسسه‌های حسابرسی این امکان را می دهد که کارایی را افزایش دهند، برای ورود رقبا به بازار مانع ایجاد کنند، و کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند (Solomon et al., 1999). به دنبال رسوایی حسابداری و حسابرسی در شرکتهایی همانند شرکت انرون (Enron) و ورلدکام (WorldCom)، مراجع انتظام بخشی و کارشناسان حسابرسی درپی جلب اعتماد دوباره سودبران صورتهای مالی بودند. افزون براین، کیفیت حسابرسی پس از فروپاشی شرکت انرون در سال 2001 و تاثیر نابسامانی آن بر حرفه حسابرسی، هرگز تا این اندازه اهمیت نداشته است (Moroney and Carey, 2007).
همچنین، وقایع بسیاری در محیط حسابرسی، همانند افزایش دعاوی قانونی برعلیه حسابرسان، موجب اهمیت کیفیت حسابرسی شد. به هرحال، نقش حسابرسی در تضمین کیفیت سود شرکتها به دلیل ارائه دوباره سودهای اخیر، مورد بررسی درخورتوجهی قرار گرفت (Krishnan,2003).

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.