رویکرد مبتنی بر ریسک برای برنامه ریزی و اجرای حسابرسی گروه، نشریه شماره 103

 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
رویکرد مبتنی بر ریسک برای برنامه ریزی و اجرای حسابرسی گروه، نشریه شماره 103

کارگروه استاندارد بین المللی حسابرسی 600 (ISA 600) در نشست مارس 2019 با هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به بحث در این باره پرداخت که رویکرد کنونی استاندارد بین المللی حسابرسی 600 رویکردی نیست که باعث شود حسابرسان برای برخورد با خطر تحریف بااهمیت در صورتهای مالی گروه، مناسب ترین روشها یا پاسخها را طراحی و تدوین کنند. ازجمله این بحثها، تعیین بخشهایی بود که این روشها باید در آنها اجرا شوند تا شواهد حسابرسی جهت پشتیبانی از اظهارنظر درباره صورتهای مالی گروه به دست آید.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.