رویکردی به تعیین دامنه حسابرسی گروه، نشریه شماره 103

 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
رویکردی به تعیین دامنه حسابرسی گروه، نشریه شماره 103

خطر حسابرسی در حسابرسی گروه، احتمال کشف نشدن تحریف در سطح بخش یا میان بخشها را به دنبال دارد، و بنابراین زمانی که صورتهای مالی گروه دارای تحریف بااهمیت باشد، اظهارنظر نامناسب حسابرسی را در پی دارد.
براساس استاندارد بین المللی حسابرسی 600 ، به منظور رسیدگی به خطر تحریف بااهمیت در صورتهای مالی گروه که ممکن است در اطلاعات مالی بخشهای مهم یا غیرمهم وجود داشته باشد، حسابرسان باید برخوردهای مناسبی را طراحی و اجرا کنند. این استاندارد به یکی از دو دلیل زیر، رویکردهای خاص برای اطلاعات مالی بخشهای مهم را الزامی می داند. به دلیل اهمیت مالی آن اطلاعات یا به دلیل اینکه آن بخش با توجه به شرایط یا ماهیت خاصش ممکن است شامل خطرهای مهم تحریف بااهمیت در صورتهای مالی گروه باشد (یعنی این استاندارد الزام می دارد که اطلاعات مالیِ بخشهایی که از نظر مالی مهم هستند با استفاده از سطح اهمیت بخش حسابرسی شوند و بخشهایی که از نظر ریسک مهم هستند، یا با استفاده از سطح اهمیت بخش یا رویه های مشخص شده در این استاندارد حسابرسی شوند)

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.