چالشهای رعایت الزامهای حسابرسی براوردهای حسابداری، نشریه شماره 102

 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
چالشهای رعایت الزامهای حسابرسی براوردهای حسابداری، نشریه شماره 102

در  یک  نگاه
این هشدار حسابرسی و اطمینان بخشی (AAA) برای افزایش آگاهی درباره جنبه های چالش برانگیز حسابرسی براوردهای حسابداری در حسابرسی صورتهای مالی است. این هشدار الزامها، کاربرد و دیگر مطالب توضیحی در راهنمای خدمات اطمینان بخشی انجمن حسابداران رسمی کانادا را به اطلاع حسابرسان می رساند و گامهای ممکن را برای کمک به حسابرسان در رعایت این الزامها فراهم می کند. استاندارد حسابرسی 540 کانادا (CAS 540) با عنوان حسابرسی براوردهای حسابداری، شامل ارزش منصفانه براوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط و دیگر استانداردهای حسابرسی کانادا دربردارنده الزامهای زیادی هستند که حسابرسان باید در زمان حسابرسی براوردهای حسابداری از آنها پیروی کنند. همچنین حسابرسان می توانند به ابزار به کارگیری برای حسابرسان با عنوان حسابرسی براوردهای حسابداری براساس استانداردهای حسابرسی کانادا: چه چیزی، چرا و چگونه؟ و دیگر مطالب انتشاریافته مرتبط درباره این هشدار  رجوع کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.