سیستم حسابرسی مالیاتی متمرکز، نشریه شماره 103

 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
سیستم حسابرسی مالیاتی متمرکز، نشریه شماره 103

نظام مالیات در ایران نوپا نیست و از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی، در حدود یک قرن می گذرد؛ اما نمی توان ادعا کرد که نظام مالیات گیری در ایران، شبیه کشورهای درحـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روشهای نوین بشری در اجرای سیاستهای توسعه، باید سرلوحه کار مسئولان مربوط قرار گیرد تا به هدفهای مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. افزایش کارکرد نظام مالیاتی و بالابردن سهم درامدهای مالیاتی از بودجه کشور، هدف بسیاری از نظامهای قانونی دنیا بوده و هست. حسابرسی نشدن مودیان مالیاتی از یک طرف، و انجام حسابرسیهای بی کیفیت که هدف آن بیشتر رضایت صاحبکاران و مشتری مداری است، از طرف دیگر، باعث شده تا حسابرسی مالیاتی، اثربخشی مورد انتظار را نداشته باشد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.