چالشهای گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی، نشریه شماره 103

 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
چالشهای گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی، نشریه شماره 103

مبنای  تعهدی، اطلاعاتی با کیفیت بالاتر برای تصمیمهای مربوط به مدیریت و تخصیص منابع فراهم می کند و معیاری کارامد و اتکاپذیر در زمینه سلامت سازمان از طریق تهیه گزارشهای کامل و صحیح در مورد تمام بدهیها و مبالغ دریافتنی در اختیار قرار می دهد (Tarantino, 2008). مبنای تعهدی، نقاط ضعف مبنای نقدی را برطرف و تصویری کامل از داراییها و بدهیها، هزینه های واقعی و عملکرد منعکس می کند که با گرایش به سمت اصلاح مدیریت بخش عمومی و ارزیابی عملکرد برمبنای خروجی منطبق است و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان داخلی و خارجی را براورده می سازد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.