تقلب در صورتهای مالی بر اساس گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب, نشریه شماره ۶۴

 ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
تقلب در صورتهای مالی بر اساس گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب, نشریه شماره ۶۴

آثار زیانباری که رسواییهای مالی در سالهای اخیر به وجود آورده، توجه به بحث تقلب و به ویژه تقلب در صورتهای مالی را  اجتناب ناپذیر کرده است. رسواییهای مالی نه تنها هزینهها و زیانهای اقتصادی مانند متضرر کردن اعتباردهندگان، سرمایهگذاران و سهامداران داشته، بلکه هزینههای سیاسی و قضایی و ... را نیز به بار آورده است. در این زمینه، هر ساله انجمن بازرسانی رسمی تقلب (بزرگترین انجمن بررسی و کشف تقلب در دنیا) گزارشی از میزان تقلبها و رسواییهای مالی را که کشف و گزارش شده، منتشر می‌کند. این گزارش اطلاعات جامعی را در این زمینه منتشر می‌کند. رویکرد گزارش تأکید بر تقلبها و سوءاستفاده‌های حرفه‌ای است.
گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب در سال 2012، تعریف دقیقی از تقلبهای حرفه‌ای را بیان کرده و با ارائه آمار و ارقام، تقلب صورتهای مالی را از گرانترین تقلبها و رسواییهای مالی دانسته و به شرح و توضیح شیوه‌های تقلب صورتهای مالی و آثار مخرب آن پرداخته است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.