نظام واکاوی پیرامون مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، نشریه شماره 103

 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
نظام واکاوی پیرامون مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، نشریه شماره 103

طبق اصلاح مصوب 1394/4/31 ماده 272  قانون مالیاتهای مستقیم، چه کسانی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به اداره های امور مالیاتی می باشند؟
کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی یا موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند. درغیراینصورت، مشمول جریمه ای معادل 20درصد مالیات متعلق خواهند بود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.