چالشهای حسابرسی ناشی ازپذیرش مدلهای زیان اعتباری مورد انتظار، نشریه شماره 102

 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
چالشهای حسابرسی ناشی ازپذیرش مدلهای زیان اعتباری مورد انتظار، نشریه شماره 102

بررسی ابهام ضمنی در مدلهای زیان اعتباری
همانطور که گفته شده است، حسابرس می تواند، برای مثال، با تغییر فرضیه های مدل مدیریت، استفاده از سایر فرضیه های معقول، و مقایسه نتایج با نتایجی که با استفاده از فرضیه های مدیریت یا استفاده از کارشناس به دست آمده اند، براورد نقطه ای یا دامنه ای را محاسبه کند. 
به رغم پیچیدگی و ابهام ضمنی در مدل زیان اعتباری موردانتظار (ECL) و سطح قضاوت درخورتوجه در اندازه گیری مدل، ممکن است دامنه حسابرس، یا تفاوت بین براورد مدیریت  و براورد نقطه ای حسابرس، چند برابر سطح اهمیت عملکرد باشد.

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.