بررسی گزارشگری مالی سازمان تامین اجتماعی ایالات متحد، نشریه شماره 103

 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
بررسی گزارشگری مالی سازمان تامین اجتماعی ایالات متحد، نشریه شماره 103

در ایران کلیه صندوقهای متولی اجرای طرحهای مزایای بازنشستگی، از جمله سازمان تامین اجتماعی، ملزمند گزارشگری مالی خود را مطابق استاندارد حسابداری شماره 27 ایران با عنوان «طرحهای مزایای بازنشستگی» انجام دهند. الزامهای استاندارد شماره 27 با رعایت مفاد استاندارد بین المللی حسابداری 26  (IAS 26) با عنوان «حسابداری و گزارشگری طرحهای مزایای بازنشستگی» است. یکی از انتقادهای اساسی که سازمان تامین اجتماعی بر استاندارد شماره 27 دارد، این است که در استاندارد بین المللی حسابداری 26 و در بخش دامنه کاربرد، طرحهای تامین اجتماعی دولتی از دامنه شمول این استاندارد خارج شده، درحالیکه این استثنا در استاندارد شماره 27 ایران لحاظ نشده است. به منظور بررسی این موضوع، در ادامه، ماهیت سازمان تامین اجتماعی ایالات متحد و نحوه گزارشگری مالی آن، و نیز اعلامیه های صادره شده برای اعضا، مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.