چالش حسابرسی در اندازه گیری ارزش منصفانه و راهبری حسابرسان در مقابل آن، نشریه شماره 102

 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
چالش حسابرسی در اندازه گیری ارزش منصفانه و راهبری حسابرسان در مقابل آن، نشریه شماره 102

مقدمه

توسعه های اخیر در حرفه حسابرسی، تقاضا برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری را بیش از پیش مورد تأکید قرار داده است. از طرف دیگر، شرکتها نیز برای افزایش شفافیت و افشای بیشتر در گزارشهای حسابرسی، نیاز به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر دارند و یکی از راهکارهای مورد نیاز برای این هماهنگ سازی، و در نتیجه افزایش شفافیت گزارشگری مالی، استفاده از ارزشهای منصفانه در تهیه صورتهای مالی است. این درحالی است که به کارگیری ارزش منصفانه به ویژه در کشورهای درحال توسعه که فاقد بازارهای فعال و کامل برای داراییهای مالی و غیرمالی هستند، از نظر اندازه گیری، افشا و حسابرسی با چالشهای جدی روبرو است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.