توامندسازی نقش حسابداران در مدیریت موثر ریسک بنگاه، نشریه شماره 103

 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
توامندسازی نقش حسابداران در مدیریت موثر ریسک بنگاه، نشریه شماره 103

پیشنهادهایی برای تقویت مهارتهای حسابداران حرفه ای
آموزش و توسعه حرفه ای در عرصه های زیر برای حسابداران حرفه ای اهمیت دارد؛ تا این که دیگران توان مشارکت آنان در مدیریت ریسک بنگاه (ERM) را به صورتی گسترده تر بپذیرند.
شناسایی شدن حسابداران، برای اطمینان از این که همکاری آنان ارزشمند قلمداد و به آسانی پذیرفته می شود، حیاتی است و در نهایت به کارکرد مالی امکان خواهد داد فراتر از روال عادی خود اثرگذار باشد و برای رویکرد گسترده تر مدیریت ریسک بنگاه ارزش آفرینی کند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.