کمیته های حسابرسی؛ فرمایشی یا نمایشی، نشریه شماره 103

 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
کمیته های حسابرسی؛ فرمایشی یا نمایشی، نشریه شماره 103

کمیته حسابرسی چیست، چگونه و چرا شکل می گیرد، و آیا عملکرد آن موجب تقویت نظام راهبری بنگاه می گردد؟ در نهایت، آیا برای عملکرد شرکت و جلوگیری از تقلب مفید به فایده خواهد بود؟
پیدایش حسابرس
یک نظر به گذشته های دور بازگردید؛ به زمانی که صاحب ثروت، سرمایه و پول خود را به مدیر کاروان و یا ناخدای کشتی سپرده و هم اکنون زمان دریافت کالاهای تجاری آنان فرا رسیده و نیاز به امین مستقل جهت شمارش و کنترل این کالاها به میان می آید. با تخلیه هر بخش کالا از کشتی، شنونده (Auditor) یا همان حسابرس در مسیر تخلیه بار قرار گرفته و کالاها را با تخلیه باربران شنود و ثبت می کند تا به مالک اصلی تحویل گردد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.