میزگرد، نظارت بر حرفه؛ بررسی مسایل نهادنظارتی، نشریه شماره 101

 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
میزگرد، نظارت بر حرفه؛ بررسی مسایل نهادنظارتی، نشریه شماره 101

در  ایران،  مراجع  متعددی  نظارت بر حرفه حسابرسی را بر عهده دارند، و یا چنین ادعا دارند؛ سازمان بورس، هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، بانک مرکزی، و  …؛ گرچه به نظر می رسد همه درباره نارساییهای پیرامون نظام نظارت بر حرفه، اتفاق نظر دارند.
آیا زمان آن فرارسیده است که نظارتی مستقل، یکپارچه و جامع، برای انتظام بخشی حرفه حسابرسی به کار گرفته شود؟
از اوایل این قرن، بحرانهای مالی پی درپی در سراسر جهان، کاهشهای ناگهانی ارزش بازار، و ناتوانی بانکها در بازیابی وامها، پرسشهایی را درباره قضاوت مدیریت، کفایت مدلهای مدیریت ریسک، و امکان وجود شکاف در چارچوب نظارتی، و در ارتباط با آن، نقش حسابرسی در پیشگیری از بحران، مطرح ساخت. 

 

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.