واحدهای مشمول تهیه صورت مقایسه بودجه وعملکرد، نشریه شماره 102

 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
واحدهای مشمول تهیه صورت مقایسه بودجه وعملکرد، نشریه شماره 102

یکی از صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی، واحدهای گزارشگر بخش عمومی ملزم به تهیه آن هستند، صورت مقایسه بودجه و عملکرد است. از دامنه کاربرد استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 و برخی بندهای دیگر این استاندارد و مفاهیم نظری گزارشگری مالی چنین برداشت می شود که تمام واحدهای بخش عمومی باید این صورت مالی را تهیه کنند. این در حالی است که از برخی دیگر بندهای استاندارد و مفاهیم نظری گزارشگری ملی چنین برداشتی نمی شود. در این نوشتار هدف این است که بررسی شود این صورت مالی باید توسط چه واحدهایی تهیه شود؟

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.