خودکارآمدی؛ الزامی برای رفتار حرفه ای حسابرس، نشریه شماره 102

 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
خودکارآمدی؛ الزامی برای رفتار حرفه ای حسابرس، نشریه شماره 102

فرایند حسابرسی، مبتنی بر اتفاق نظر همه رویکردهای اثبات آن، سازوکاری حرفه ای است که به نمایندگی از عموم جامعه، به عنوان رکن نظارت بر تولید و ارائه اطلاعات مالی، مطرح است. اثربخشی نقش نظارتی حسابرسی مستلزم وجود قدرت حرفه ای است، تا حسابرسان با اعمال  نظر و اصرار بر رعایت استانداردهای حسابداری، بتوانند به هدف تامین منافع عمومی جامعه نائل شوند (حساس یگانه و رجبی، 1383).

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.