نظارت بر حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی، نشریه شماره 101

 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
نظارت بر حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی، نشریه شماره 101

مقدمه
زمانی که صحبت از نظارت بر حسابداران رسمی شاغل و موسسه های حسابرسی، یا نظارت حرفه ای در حسابرسی است، بیدرنگ توجه همگان به کیفیت حسابرسی معطوف می شود.به طور طبیعی، کیفیت حسابرسی باید بالاترین اولویت حسابداران رسمی شاغل و موسسه های حسابرسی باشد؛ اما افزایش کیفیت حسابرسی بدون وجود سازوکارهای نظارتی، که موید چنین وضعیتی باشد، محل تردید است. بنابراین، یکی از هدفهای اصلی نظارت بر حسابداران رسمی شاغل و موسسه های حسابرسی، سوق دادن فعالیتهای آنها به مسیری است که سرانجام موجب افزایش کیفیت حسابرسی شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.