چگونه از استانداردهای جدید کنترل کیفیت استفاده کنیم؟ نشریه شماره 101

 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
چگونه از استانداردهای جدید کنترل کیفیت استفاده کنیم؟ نشریه شماره 101

موسسه های کوچک حسابرسی چگونه باید الزامهای پایش عملیات انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) را رعایت کنند؟ درتعدادی از موسسه های کوچک، داشتن تعداد محدود کارکنان به معنی آن است که ممکن است یک نفر مجبور به بررسی عملکرد خود باشد. به رغم مشکلهای احتمالی حاصل از چنین شرایطی، ترکیبی از پایشهای درون و برون سازمانی ممکن است راه حل پذیرفتنی تلقی شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.