ناهمگونی نظارتی: هزینه ها، ریسکها و پیامدها، نشریه شماره 101

 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
ناهمگونی نظارتی: هزینه ها، ریسکها و پیامدها، نشریه شماره 101

پیشگفتار
این پژوهش بین المللی در بخش مالی براساس پژوهشهای انجام شده ازسوی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) درخصوص خط مشی مقرراتگذاری صورت گرفته و هدف آن، کمک به مقرراتگذاران و سیاستگذاران برای درک بهتر مزایای همکاری بین المللی اثربخش در این زمینه است.
در این پژوهش بیش از 250 نفر از خبرگان و مدیران فعال در مؤسسه های مالی بزرگ سراسر جهان مشارکت داشته اند. نتیجه این پژوهش، هزینه ها و پیامدهای ناهمگونی نظارتی را برجسته ساخته و راهکارهای عملی و کاربردی را آشکار می سازد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.