نشریه 100، فروردین و اردیبهشت 1398، دکتر یدالله مکرمی

 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
نشریه 100، فروردین و اردیبهشت 1398، دکتر یدالله مکرمی
نشریه حسابرس، برای اطمینان از همسوبودن خط مشی آینده خود با خواسته های مخاطبان، راهبرد نشریه را بازنگری و برنامه کار خود را بر اساس راهبرد بازنگری شده تنظیم می کند.

نشریه حسابرس، برای اطمینان از همسوبودن خط مشی آینده خود با خواسته های مخاطبان، هر چندسال یکبار، برپایه نظرخواهی و بازخورد دریافتی از خوانندگان، اعضای حرفه، دانشگاهیان، و مدیران، راهبرد نشریه را بازنگری و برنامه کار خود را براساس راهبرد بازنگری شده تنظیم می کند.
با این حال، بررسیهای انجام شده نشان می دهد که بین انتظارات خوانندگان نشریات حسابداری حرفه ای و آنچه به وسیله آن نشریات عرضه می شود، هم در محتوا و هم در شکل ارائه، فاصله وجود دارد. آخرین نظرخواهی و بازخورد دریافتی، که بخش عمده آن در همین نشریه در دسترس شماست، نشان می دهد این فاصله انتظار هنوز درخورتوجه است، که مهمترین آنها به شرح زیر است:
• موضوعی که یک نشریه پویا و زنده باید دنبال کند، بحث جذابیت است.
• مطالب نشریه به صورت صوتی و تصویری نیز منتشر شود.
• جای نقد در مجله کم است.
• نوعی کثرت گرایی حرفه ای را در طرح دیدگاه ها دنبال کنیم.
• حسابداران و حسابرسان جوان را مخاطب هدف درنظر بگیریم.
• نشریه حرفه ای حسابداری باید علاوه بر توصیفی، تحلیلی نیز باشد.
• نشریات حرفه ای حسابداری باید بتوانند در فضای مجازی با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.
• گسترش فرهنگ حسابداری و حسابرسی مستلزم این است که شفافیت را تبلیغ کنیم.
• برای کوتاه نویسی کوشش کنیم نوشته ها باید دست بالا در دو یا سه صفحه، با محتوای کاربردی باشد.
• به دستورخط و دستورزبان فارسی در تهیه مقاله ها توجه بیشتری داشته باشیم.
• اصطلاح شناسی تخصصی حسابداری پذیرفته شده همگانی را مستقر کنیم.
• طرحهای انگیزشی برای جذب مخاطبان جوان و بهره گیری از ایده های خلاقانه و جدید آنان اجرا شود.
• نباید از پیشرفتهای جهانی به ویژه اقدامات منطقه ای غافل ماند.
• مقاله های علمی پژوهشی و گزارش پایان نامه های دانشگاهی در مجلات علمی پژوهشی، و نه مجلات حسابداری حرفه ای، نشر یابد.
• به مسائل و مباحث کاربردی، به ویژه مالیاتی، بیشتر پرداخته شود.
• باید به مسائل بخش عمومی و دولتی بیشتر بپردازیم.
• نشریات حسابداری حرفه ای باید صدای حرفه از زبان صاحبان اصلی آن باشند.
• تقاضا برای خدمات حسابداران و حسابرسان را تحریک کنیم.
• میزگرد جمع بندی داشته باشد و راهکارها و پیشنهادهای مطرح شده، پیگیری شود.
• امکاناتی فراهم شود که به نظرخواهیهای مراجع بین المللی پاسخ داده شود.
• صاحبنظران حرفه ای فرصت کافی برای طرح دیدگاهها و یافته هایشان را ندارند؛ باید بر این چالش غلبه کنیم.
• تجربه حسابرسان در مجله، از طریق مصاحبه یا پرسش وپاسخ، به دیگران منتقل شود.
• مشکلات اقتصادی و مالی داخلی کشور تحلیل و برای آنها راهکارهای حسابداری ارائه شود.
• از تمام ظرفیتها در میزگرد و مصاحبه استفاده شود.
• یاد عزیزانی که در توسعه دانش و حرفه حسابداری نقش چشمگیر داشته اند، گرامی داشته شود.
فاصله انتظار یادشده، اگر دامنه نظرخواهی وسعت داده شود، ممکن است بیش از این باشد. شناخت چالشهای نشریه های حسابداری حرفه ای و یافتن راهکار برای آنها، بدون همکاری و همفکری حسابداران و حسابرسان، دانشگاهیان، مدیران و دیگر سودبران  حرفه حسابداری و حسابرسی ممکن نخواهد بود.
نشریه حسابرس، همسو با رسانه های پیش رو، در تلاش است به این فاصله انتظار پاسخ درخور دهد، و وظایف فرهنگی و رسانه ای خود را با اثربخشی بیشتر به انجام برساند.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.