سردبیریِ دوشماره؛ بررسیِ نودوهفت شماره، نشریه شماره 100

 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
سردبیریِ دوشماره؛ بررسیِ نودوهفت شماره، نشریه شماره 100

در این گزارش یافته های مرورِ نودونه شماره ی نشریه ی حسابرس (از این پس “حسابرس”) را که تاکنون انتشار یافته عرضه کرده ایم. به این منظور، محتوای مطالب را از نظر گذرانده ایم؛ به طرز عرضه ی آنها نظر داشته ایم؛ و در مورد اثرگذاری مجموعه ی مطالب بر حرفه و دانش حسابداری و حسابرسی و بر مخاطبان گمانه زنی کرده ایم. این کار را به روش "توصیفی- تحلیلی” انجام داده ایم و گزارش حاصل را با شرح واکاوی “روش انتشار” آن آغاز کرده ایم؛ با عرضه ی ویژگیها و طبقه بندی موضوعی نشریه ادامه داده ایم و تا آنجا که دید داشته ایم به آینده هم نظر انداخته ایم. به نظرمان رسیده اگر این گزارش فایده یی داشته باشد این است که خواننده ی بالفعل و بالقوه ی حسابرس با مطالعه ی آن می تواند از ویژگیها و مشی محتوایی و موضوعی حسابرس آگاه گردد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.