نگاهی به نشریه های حسابداری، نشریه شماره 100

 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
نگاهی به نشریه های حسابداری، نشریه شماره 100

مقدمه
نشریه های حسابداری ایران را از نظر ماهیتی می توان به دو گروه «نشریه های حرفه ای» و «نشریه های دانشگاهی»، گروه بندی کرد. نشریه های حسابداری حرفه ای ایران، که با وجود تعداد انگشت شمار، پیشینه ای به مراتب درازتر و مخاطبانی به مراتب گسترده تر از نشریه های دانشگاهی دارند، در راستای تحقق هدف اصلی، ناشران آنها که جملگی از نهادهای حسابداری حرفه ای ایران هستند، خدمت به عموم و ارتقای جایگاه حسابداران حرفه ای در جامعه را دنبال می کنند. از سوی دیگر، نشریه های حسابداری دانشگاهی ایران که پیشینه انتشار آنهابه طور عمده به یکی دودهه اخیر باز می گردد، و جامعه مخاطبان آنها نیز محدود به جامعه دانشگاهیان است، ارتقای دانش حسابداری از راه پژوهشهای دانشگاهی را دنبال می کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.