گزارشگری برون سازمانی اعمال غیرقانونی تضاد بین راز داری و منافع عمومی, نشریه شماره ۶۴

 ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
گزارشگری برون سازمانی اعمال غیرقانونی تضاد بین راز داری و منافع عمومی, نشریه شماره ۶۴

مقدمه

به موجب مفاد ماده 2 آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی آمریکا(AICPA) ، "حسابداران رسمی به منظور خدمت رسانی به منافع عمومی، متعهد به پذیرش مسئولیت می‌باشند. منافع عمومی به عنوان رفاه جمعی اجتماع مردمی و نهادهایی که حرفه به آن خدمت می‌کند، تعریف میشود"(ET Section 53). افزون بر این، اصل 301 بیان می‌دارد که. " در خدمات حرفه ای،حسابدار رسمی مجاز به افشای اطلاعات محرمانه صاحبکار بدون مجوز صریح صاحبکار نمی‌باشد" (ET Section 301). به همین ترتیب، تفسیر 9-501 " اطلاعات محرمانه حاصل از به کارگماری یا فعالیت‌های داوطلبانه"، افشا را به طورکلی محدود به مواقعی می‌کند که قانون مجاب یا مجاز دانسته و به‌وسیله صاحبکار مجوز ارائه شده است .(ET Section 501-10). اگرچه دو الزام پیشگفته آشنا و مورد انتظار از حسابدار رسمی است، ولی در برخی اوقات با یکدیگر تداخل دارند. این تضاد بین منافع عمومی و راز‌داری نه‌تنها در آیین رفتار حرفه‌ای ایالات متحده (و حسابرسی)، بلکه در استانداردهای بین‌المللی نیز موجود است. بحث و گفتگوی بعدی بر سناریویی مانند زیر تأکید دارد؛ انجام حسابرسی که در آن حسابرس از عمل محتمل غیرقانونی مطلع است و صاحبکار اصلاح متناسب و افشا را نمی‌پذیرد.

  

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند آن کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.